หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 237/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 211/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 210/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 200/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 179/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 170/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนในระยะที่ผ่านมา โดยวิธีคัดเลือก (จ) 171/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 169/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 169/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 161/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 162/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 163/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 164/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 165/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 166/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 168/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 168/63
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 159/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ ๒ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 158/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพพลังงานก๊าซชีวภาพของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 157/2563

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537