รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558
รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558

[ Download File]

PV_status_report_Eng_Final 2014-2015
PV_status_report_Eng_Final 2014-2015

[ Download File]

Scaling Up Solar PV: A Roadmap for Thailand


[ Download File]

PVPS Report
Snapshot of Global PV 1992-2013 Preliminary Trends Information from the IEA PVPS Programme

[ Download File]


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537