ตำแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (CIO) ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 243/2559 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 
ติดต่อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
วิสัยทัศน์
  • พัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานตามพันธกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล
  • พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน ฐานข้อมูลในหน่วยงานให้มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยคำนึงถึง ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความมั่นคงปลอดภัยและความทันสมัยของข้อมูล
  • มุ่งให้บุคลากรของหน่วยงานที่ใช้งานด้าน ICT ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสรสนเทศของกรมฯ ฉบับล่าสุด รวมทั้งกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายด้าน ICT ต่างๆ ที่มีการประกาศใช้
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
.9ssibck
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537