ต้นทุนของ พพ.
share facebook

 

  เอกสารแนบ
Download(File)
กิจกรรมย่อยปี 2560
ตารางต้นทุน ปี 2559 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เกณฑ์การปันส่วน ปี 2559 ของ พพ.
ค่าใช้จ่ายต้นทุน ปี 2559 จาก GFMIS ให้สำนักต่างๆ ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายต้นทุน ปี 2560 จาก GFMIS ให้สำนักต่างๆ ตรวจสอบ
ตารางต้นทุน ปี2560
ตารางข้อมูลต้นทุนประจำปี 2561
ตารางข้อมูลต้นทุนประจำปี 2562
ตารางข้อมูลต้นทุนประจำปี 2563
ตารางข้อมูลต้นทุนประจำปี 2557
เกณฑ์การปันส่วน ปี 2557 ของ พพ.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537