ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

วันที่ 16 ก.ย. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยความสำเร็จที่ พพ.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 1,688 ผลงาน และได้รับการคัดเลือก 234 รางวัล ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
.
โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ บ้านเปิ่งเคลิ่ง ผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันน้ำขนาดเล็กจากแหล่งน้ำลำน้ำเปิ่งเคลิ่งและลำน้ำแม่ดา สามารถจ่ายไฟให้แก่หมู่บ้านทั้งหมด 380 ครัวเรือน ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการและสนับสนุนแรงงานก่อสร้างระหว่างการก่อสร้าง มีคณะกรรมการโรงไฟฟ้าที่มาจากตัวแทนชาวบ้านในชุมชนทำหน้าที่ ดำเนินการ บริหารจัดการ และบำรุงรักษาสถานี อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้โดยรอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537