สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย นำคณะตัวแทนชุมชนเทศบาลตำบลเวียงคุก เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดเเทนเเละการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ภายใต้ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลังงานของตำบล
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย นำคณะตัวแทนชุมชนเทศบาลตำบลเวียงคุก เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดเเทนเเละการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ภายใต้ "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลังงานของตำบลและสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี 2564 (ประเภท อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี)" จำนวน 40 คน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วันที่ 15 กันยายน 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537