ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 8/2565 กวค.

วันที่ 15 ก.ย. 2564 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537