ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุม Kick Off Meeting โครงการเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการ The APEC Low Carbon Model Town ระยะที่ 3

วันที่ 22 มิ.ย. 2564 share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการ The APEC Low Carbon Model Town ระยะที่ 3 โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการดำเนินการศึกษาของโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก APEC Fund ทั้งนี้ โครงการฯ มีการดำเนินการใน 3 ประเทศ ได้แก่ (1) La Molina District, Lima, Peru (2) Khon Kaen Municipality, Thailand และ (3) Phu Quoc, Kien Giang Province, Viet Nam การดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 3 นี้มีเป้าหมายหลักในการให้ข้อเสนอแนะและพัฒนารูปแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย รวมถึง การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทน พพ. นำทีมเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมในการประชุม Kick Off Meeting โครงการเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการ The APEC Low Carbon Model Town ระยะที่ 3 ร่วมกับผู้แทนเทศบาลนครขอนแก่นที่นำทีมโดยนายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนงานและขอบเขตของการดำเนินโครงการฯ วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเป็นการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ โดยเฉพาะทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท NIKKEN SEKKIE Research Institute (NSRI) เป็น International Contractor ของโครงการใน 3 ประเทศเป้าหมาย และมีบริษัท Bright Management Consulting Co., Ltd. (BMC) เป็น Sub-Contract ที่ทำหน้าที่เป็น Local Consultant ของโครงการในประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537