ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย (TNCOLD) ครั้งที่ 2

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย (TNCOLD) ครั้งที่ 2 (1/2564) ร่วมกับผู้แทน TNCOLD จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมชลประทาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

โดยที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งนำเสนอร่างธรรมนูญคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารและดำเนินกิจกรรมขององค์การฯ ในอนาคตต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537