ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมเปิดตัวโครงการ Supporting Southeast Asia countries to cope with climate change through policy consultation and capacity building in the area of renewable energy and energy efficiency

วันที่ 1 มิ.ย. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดและเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการ Supporting Southeast Asia countries to cope with climate change through policy consultation and capacity building in the area of renewable energy and energy efficiency ร่วมกับผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Korean Energy Agency (KEA), Ministry of Trade, Industry and Energy แห่งสาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และผู้แทน พพ. ในคณะทำงานโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

โครงการฯ นี้ UNIDO และ KEA ให้การสนับสนุนภูมิภาคอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายคือประเทศไทยและมาเลเซีย ในช่วงปี 2021-2023 จะดำเนินงานในประเทศไทยซึ่งเน้นการศึกษา 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลกระทบจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพตลอด supply chain และ 2) แผนและมาตรการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในภาคอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537