ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) จัดประชุมครั้งที่ 1 งบประมาณ 2564 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) จัดประชุมครั้งที่ 1 งบประมาณ 2564 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กล่าวรายงานโดย นายเปลี่ยน วาทโยธา หศบ.5 (จ.ขอนแก่น) และ สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง ให้เกียรติเปิดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมจำวนวน 85 คน วันที่ 2 เมษายน 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537