กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
share facebook
กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กำลังพล จำนวน 13 นาย เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ในการนี้นางสาวณัฐพร ด้วงน้อย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับพร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ วันที่ 8 เมษายน 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537