ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณร
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537