ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ประธานพิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ภายใต้ "กิจกรรมส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะชีวมวลไรเควันและการบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน วันที่ 30 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537