ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ.เยี่ยมชมเดอะ ปาร์ค อาคารมาตรฐาน LEED และ WELL เดินหน้าการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่ 1 เม.ย. 2564 share facebook
(1 เมษายน 64) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน เดอะ ปาร์ค ซึ่งเป็นอาคารเขียวมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และมาตรฐาน WELL (WELL Building Standard) โดยได้รับฟังบรรยายการบริหารจัดการภายในอาคาร อาทิ โมเดลการันตีสมรรถนะการทำงานระบบปรับอากาศสมัยใหม่ ,ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ และการบริหารจัดการขยะภายในโครงการสมัยใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านพลังงานที่น่าสนใจแก่ผู้บริหารโครงการฯ ณ อาคาร เดอะ ปาร์ค ถนนพระราม 4

ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537