ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) จัดประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) จัดประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงานโดย นายเปลี่ยน วาทโยธา หศบ.5 (จ.ขอนแก่น) โดยมี พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ให้เกียรติเปิดการประชุมฯ และพลังงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 101 คน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537