ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในพื้นที่ อีอีซี

วันที่ 30 มี.ค. 2564 share facebook
(30 มีนาคม 64) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่อีอีซี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อาทิ มาตรการ Building Energy Code , การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม , แนวทางการส่งเสริมการเป็น Smart Industries รวมไปถึงการส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอื่นๆให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537