ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสู่แนวทางจัดการพลังงานชุมชน ฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสู่แนวทางจัดการพลังงานชุมชนตามรอยศาสตร์พระราชา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 46 คน วันที่ 29 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537