นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ฯ
share facebook
นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่โดยจัดวิทยากรสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เตาเผาถ่านแบบแนวตั้งขนาด 200 ลิตร เตาอั่งโล่ (เตามหาเศรษฐี) ตู้อบแห้งขนาดเล็ก ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537