ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ในเรื่องระบบโซล่าเซลล์และการตรวจสอบพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ในเรื่องระบบโซล่าเซลล์และการตรวจสอบพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการเลือกประเภทเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของกิจกรรม ให้กับอาชีพเกษตรกร เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืน ณ ศพก.เครือข่ายฯ บ้านเหล่านาโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 24 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537