ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมอู่พิทักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ สาธิต การใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางอระไท สุวรรณดี ผอ.รพ.สต.หนองบัว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม., นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 136 ท่าน วันที่ 19 มี.ค. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537