ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับ มาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์

วันที่ 11 มี.ค. 2564 share facebook
          นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับ มาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้อง Gallery 1 ชั้น 36 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
           การสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการห้องทดสอบทราบถึงความพร้อมของหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการห้องทดสอบ รวมถึงผู้ใช้งานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมสำรวจความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการในอนาคตต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา
ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537