ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี ) ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร กับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปี งบประมาณ 2564 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537