นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
share facebook
นายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537