ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาศักยภาพพลังน้ำและความเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 263/2564

วันที่ 3 ก.พ. 2564 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ราคากลาง 1 จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาศักยภาพพลังน้ำและความเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
ราคากลาง 2 จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาศักยภาพพลังน้ำและความเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537