ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ (e-bidding) (เลขที่ 54/2564)

วันที่ 21 ม.ค. 2564 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
แบบปรับปรุง
ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค
TOR ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537