ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดเตรียมจุดคัดกรอง โควิด-19 โดยเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ รวมทั้ง QR CODE ไทยชนะ พร้อมทั้งสมุดให้ผู้มารับบริการลงมือชื่อ และทำความสะอาดบริเวณฐานการเรียนรู้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ วันที่ 13 มกราคม 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537