ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 7 ม.ค. 2564 share facebook

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด พพ. ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ณ บริเวณลานเสาธง พพ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
 
ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว, วิชัยยุทธ เสือสมิง, จักรกฤต นิยมทัศน์
เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537