ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมหารือการส่งเสริมรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 5 ม.ค. 2564 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท Urban Mobility Tech จำกัด ภายใต้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้มานำเสนอผลการพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าโฉมใหม่ ที่มีความสะดวกสบายด้วยที่นั่งผู้โดยสารถึง 6 ที่นั่ง ขึ้นลงสะดวก ปลอดภัย สามารถเรียกรถผ่านแพลตฟอร์มกลางที่คำนวณราคาจากระยะการเดินทางได้ พร้อมกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางในการเพิ่มศักยภาพรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศไทย ทั้งด้านจำนวน และคุณภาพ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

สมนึก เนาวแก้ว ถ่ายภาพ ชัยวัฒน์ ไชยสุข เรียบเรียง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537