ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ)
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ สถานีย่อยตำรวจภูธรท่าพระ(บริเวณสามแยกไฟแดงท่าพระ) นายกเทศบาลตำบลท่าพระ(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร) กล่าวรายงานฯ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายสุเทพ มณีโชติ) เป็นประธานเปิดงานฯ มีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆ, เอกชน พร้อมกับประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537