ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีนายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537