สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย ฯ
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และสิ่งสำคัญศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการ Social Distancing ทำความสะอาดอุปกรณ์ ฉีดพ่นแอลกอฮออล์ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องประชุม เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537