ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 share facebook
การประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand
        ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand เพื่อการหารือและคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงการพิจารณาองค์ประกอบของคณะทำงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กองพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537