ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี
share facebook

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง”พลังงานทดแทน และระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับประชาชน จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 13 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537