ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 share facebook
        ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ บทบาทหน้าที่ และแผนกิจกรรมในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
        นอกจากนั้น ยังได้มีการนำเสนอรายงานผลการประชุม Annual General Assembly of ICOLD ประจำปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจัดขึ้นทาง Video conference เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาพลังงานทดแทน และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537