ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ.จับมือ กรมราชทัณฑ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 share facebook
        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการด้านพลังงาน ของกรมราชทัณฑ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
            ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า "พพ. มีหน้าที่ในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในประเทศ เล็งเห็นว่า เรือนจำและทัณฑสถานนั้น มีการใช้พลังงานเป็นปริมาณมาก หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลง พร้อมทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย พพ. จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย รวมถึงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม”
            นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า "กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน เนื่องด้วยเรือนจำและทัณฑสถานมีผู้ต้องขังในปริมาณมาก จึงมีค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในแต่ละปีสูงมากแต่มีข้อจำกัดทางด้านองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน จึงได้ประสานความร่วมมือ กับ พพ. เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้การประหยัดพลังงานของกรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จ และลดภาระงบประมาณของประเทศต่อไป”
 
วิชัยยุทธ เสือสมิง ถ่ายภาพ
จารุกิตติ์ จิติมา เรียบเรียง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537