ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดฝึกอบรมออนไลน์ โครงการ The 5th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT)

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 share facebook
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร The 5th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT) under SOME-METI Work Programme 2020-2021 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือภายใต้เครือข่าย Energy Efficiency and Consevation Sub-Sector Network (EE&C-SSN) ตามแผน APAEC และ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtually) มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE) และกลุ่มประเทศอาเซียน รวม 18 คน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอการฝึกปฏิบัติการ อาทิ การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานสำหรับหม้อไอน้ำและกับดักไอน้ำ, เตาเผา, ปั๊มน้ำ, เครื่องอัดอากาศ, พัดลม, เครื่องผลิตน้ำเย็น, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในหลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563

ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
เรียบเรียง ชัยวัฒน์ ไชยสุข

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537