ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. แถลงผลสำเร็จ การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

วันที่ 8 ธ.ค. 2563 share facebook
      นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นการให้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า (Grant) จำนวนร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยคนไทยมากว่าร้อยละ 51 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้มีเงินทุนสำหรับการพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยนวัตกรรมที่ได้ ต้องมีผลประหยัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการดำเนินโครงการฯ ได้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี จำนวน 6 นวัตกรรม ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning มาควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอัดอากาศ และการประยุกต์ใช้และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลประหยัดพลังงานและไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537