ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ผอ.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เข้าพบ อธิบดี พพ. เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างไทย-เยอรมนี

วันที่ 24 พ.ย. 2563 share facebook
Mr. Reinhold Elges ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและร่วมหารือ กับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน เพื่อนำเสนอผลงานและโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงานและการขนส่งที่ GIZ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตระหว่าง ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

สมนึก เนาวแก้ว ถ่ายภาพ/เรียบเรียง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537