ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จับมือ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ส่งเสริมคาร์บอนต่ำภาคพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 18 พ.ย. 2563 share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย จัดพิธีลงนาม Letter of Intent ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy Programme (ALCEP) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำของภาคพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรม W Bangkok เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537