ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การบรรยายสรุปเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

วันที่ 17 พ.ย. 2563 share facebook
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ พลตรีธาวิน อัครเมธายุทธ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่ได้นำคณะนายทหารที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศชั้นนายพล ของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 45 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่ง กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ร่วมกับ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้จัดฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์แสดงนิทรรศการภาคอาคารธุรกิจ, ภาคที่อยู่อาศัย, ฐานพลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวภาพ, ไบโอดีเซล, พลังงานลม และสาธิตการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว
เรียบเรียง ชัยวัฒน์ ไชยสุข

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537