ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) เลขที่ 21/2564

วันที่ 16 พ.ย. 2563 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
งานโยธา 1
งานโยธา 2
งานโยธา 3
งานโยธา 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก. 01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
เอกสารประกวดราคา 2
TOR ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537