ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 16 รายการ (จังหวัดชุมพร พังงา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ขอนแก่น นครสวรรค์ และปราจีนบุรี) (e-bidding) เลขที่ 19/2564

วันที่ 12 พ.ย. 2563 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 16 รายการ (พื้นที่จังหวัดชุมพร พังงา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ขอนแก่น นครสวรรค์ และปราจีนบุรี)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
TOR ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน 16 รายการ (พื้นที่จังหวัดชุมพร พังงา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ ขอนแก่น นครสวรรค์ และปราจีนบุรี)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537