ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดเเทน โดยมี นายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537