ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 22 ต.ค. 2563 share facebook
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวปิดโครงการสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ พพ. โดยโครงการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านการบริหารจัดการมุมมองเชิงระบบที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการดำเนินงาน เพิ่มพื้นฐานทักษะการออกแบบ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

จักรกฤต นิยมทัศน์ ถ่ายภาพ
ชัยวัฒน์ ไชยสุข เรียบเรียง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537