ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. แถลงผลการดำเนินงาน การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1

วันที่ 14 ต.ค. 2563 share facebook
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายโกมล กล่าวว่า "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีภารกิจในการกำหนดมาตรการและแผนงานเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะทำงานของสถานประกอบการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยกลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีสถานประกอบการที่เป็นอาคารธุรกิจนอกข่ายควบคุมเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 แห่ง ประหยัดพลังงานได้รวม 144.18 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี คิดเป็นเงินรวม 6,628,000 บาทต่อปี"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537