ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. แถลงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing

วันที่ 9 ต.ค. 2563 share facebook
      นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ
โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing
ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
      นายสาร์รัฐ กล่าวว่า "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Things ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนำระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ Internet of Things มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการและลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ การดำเนินงานโครงการฯ โดยที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทำหลักเกณฑ์การสนับสนุน การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร การเข้าตรวจวัดการใช้พลังงานก่อน-หลังปรับปรุง"
      "การดำเนินโครงการดังกล่าวมีสถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์โครงการฯ จำนวน 83 ราย ปัจจุบันคงเหลือสถานประกอบการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวน 70 ราย ประกอบด้วยอาคารควบคุม 51ราย และโรงงานควบคุม 19 ราย มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 487 ล้านบาท โดย พพ. ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85.42 ล้านบาท จากการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลประหยัดจากการการนำระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ Internet of Things ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 31,647,993.26 หน่วย/ปี และลดพลังงานความร้อนได้ 1,055,270 จิกะจูลต่อปี คิดเป็นมูลค่า 174 ล้านบาทต่อปี" สล็อต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537