sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
 


 
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จึงได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซล ระบบสูบน้ำ และติดตั้งโซล่าเซลระบบแสงสว่าง เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป  เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537