sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้ฯ
 


 
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้ฯ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้เเละนำอุปกรณ์โซล่าเซลเพื่อการเกษตร มาจัดแสดงให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานรับชม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537