ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
คณะกองทุนหมู่บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าศึกษาดูงานด้านระะบบโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก)

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 share facebook
คณะกองทุนหมู่บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน24 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระะบบโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนน์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537